Premium Double

500.000đ/ngày
15.5m² – 1 giường đôi

Premium Double & Single

700.000đ/ngày
32.5m² – 1 giường đôi, 1 giường đơn

Premium Triple

700.000đ/ngày
34m² – 3 giường đơn

Premium Twin

800.000đ/ngày
32.5m² – 2 giường đôi

Deluxe Double

900.000đ/ngày
34m² – 1 giường đôi lớn