Đặt phòng

  Loại Phòng:
  Ngày đến:
  Ngày đi:
  Họ Tên:
  Điện thoại:
  Email:
  Số người lớn:
  Số trẻ em:
  Yêu cầu khác:

  Các hình thức thanh toán


  I.THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN QUA ATM 

  Quý khách chuyển vào tài khoản VCB,của chúng tôi:

  Chủ tài khoản: Dương Thị Duyên Thảo
  Số Tài Khoản: 07510 0001 3527
  Ngân hàng: VIETCOMBANK PHÚ YÊN

  2.THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG